casino trực tuyến thenyic-nền tảng livestream kiếm tiền

Ca nô ca bin composite 7.15m

Ca nô sử dụng cho việc tuần tra, du lịch trên sông hồ, ven biển,

Kích thước L x B x H = 7.15m x 2.25m x 0.9m

Lắp máy gắn trong hoặc gắn ngoài  tùy chọn

 Bố trí ghế và thiết bị tùy chọn

 

{关键字}

casino trực tuyến thenyic-nền tảng livestream kiếm tiền